Şişe Paletleme Makinaları

Yılpak SD-01

Boş halde gelen ya da enjeksiyondan çıkan şişelerin dizilmesini ve istiflenerek paletlenmesini, depolamaya hazır hale getirilmesini sağlayan makinedir.