İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

YILMAZ MAKİNA olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. YILMAZ MAKİNA'nın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Kalite Politikamız


YILMAZ MAKİNA olarak müşterilerimizin talepleri ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan kalite beklentilerini tam karşılayan ve verilen terminleri zamanında gerçekleştiren ekipmanlar makinalar, ürünler ve hizmetler üretiriz. Kalite yönetiminin, müşteri memnuyetini sağlamak amacıyla sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir süreç olduğunun bilincinde olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması adına, kalitenin en önemli ayağı olan çalışanlarımıza ve kalite sistemlerimize yatırım yaparız. Belirlediğimiz kalite hedefleri  ve ulusal / uluslararası direktif ve standartlar doğrultusunda süreçlerimizi gözden geçirir, analiz eder ve sürekli geliştiririz. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle sürekli iletişim içinde olarak belli bir zaman için konulmuş bir hedef olmaktan çıkarıp bir kültür haline getirdiğimiz kalite yönetiminin sürdürülebilirliği için çalışırız.